Rekoštrukcie budov

Staviame na mnohoročných skúsenostiach.

Rekonštrukcie a opravy striech

Pri starších stavbách dochádza k zatekaniu vody a úniku tepla cez strešný plášť a svetlíky, najvhodnejším riešením je rekonštrukcia. Zabezpečíme Vám kvalitnú analýzu aktuálneho stavu a prevedieme celú rekonštrukciu.

Rekonštrukcia presvetľovacích stien

Staršie stavby sú viac náchylné na únik tepla a zatekanie vody cez tak veľké výplne ako sú presvetľovacie steny. Tieto problémy vyrieši celková rekonštrukcia.