Zaisťujeme

Našim zákazníkom zaisťujeme pomoc pri získavaní povolenia stavby vo všetkých fázach, vrátane zastupovania klienta pri vyjednávaní s príslušnými úradmi.


Všetky tieto činnosti sme schopní zaistiť s autorizovaným inšpektorom,
prípadne pomocou verejnoprávnej zmluvy.