Strešné svetlíky

Svetlíky zaisťujú prienik denného svetla do objektu a v kombinácii s ventilačnými oknami odvetrávajú priestory pod nimi. Svetlíky sa napájajú na strešný plášť pomocou podsád (obrúb), do ktorých sa vkladá tepelná izolácia a všetko sa uzatvára hydroizolačnými pásmi.

Konštrukcia svetlíkov je z hliníkových profilov. Výplň tvoria polykarbónové dosky. Do svetlíkov môžu byť nainštalované otváravé časti pre denné vetranie, vetracie krídla.

Svetlíky a svetlíkové systémy sú našou firmou dodávané v celohliníkovom poprípade oceľohliníkovom prevedení. V tejto špecializovanej činnosti disponujeme vlastnými certifikovanými výrobkami. Jedná sa o oblúkové svetlíky ELOSKY a sedlové svetlíky ELOSHED. U oboch týchto výrobkov, môžme podľa projektu integrovať protipožiarnymi zariadeniami pre odvod dymu a tepla.

Presvetľovacie steny

Tieto bočné steny zaisťujú prepustenie denného svetla do objektu. Môžu taktiež slúžiť k odvetraniu priestorov pomocou vetracích okien. Konštrukcia stien je z hliníkových profilov. Výplň tvoria polykarbónové dosky.

RWA systémy

Zariadenia pre prirodzený odvod dymu a tepla. Klapky slúžia k požiarnemu odvetraniu priestorov objektu od dymu a tepla pri vzniknutom požiari, kedy je potrebné chrániť ľudské životy a majetok. Ďalšou funkciou klapiek je presvetľovanie objektu denným svetlom.

RWA klapky sa montujú do strešného plášťa podobne ako svetlíkové systémy. Konštrukcia klapiek je z hliníkových profilov, výplň tvoria polykarbónové dosky.


Otváranie pneumatickými valcami (piesty), pomocou medených rozvodov, ovládanie systémom EPS impulzom z dymového alebo tepelného čidla. Možnosť denného vetrania otváracími oknami pomocou elektrického pohonu.

Polykarbonát

Ponúkame vám predaj polykarbonátových platní podľa vašich požiadaviek.