Projektové služby

Poskytujeme projektové služby začínajúce predprojekčnou fázou (konceptuálne riešenie, štúdia realizovateľnosti), po ktorej nasleduje návrh štúdie, predvádzací projekt a autorský dohľad vo fáze výstavby.
Naša spoločnosť zaručuje prevedenie všetkých projektových a technických prác v súlade so slovenskými technickými normami a predpismi.


Podľa požiadaviek zákazníka je možné dokumentáciu vypracovať v rôznej jazykovej variante (najčastejšie slovensko-anglickej). Dokumentácia je spracovávaná v elektronickej podobe s využitím 2D a 3D softvéru, dodávaná v elektronickej a tlačenej forme.

Náš projektant vypracuje dokumentáciu pre samotné prevedenie jednotlivých stavebných častí ako
oceľové konštrukcie betónové konštrukcie požiarne bezpečnostné riešenia technické zariadenia budov dopravné stavby na základe zákazníkom predloženej projektovej dokumentácie
k stavebnému povoleniu.