Opláštenia budov

Staviame na mnohoročných skúsenostiach.

Opláštenie budov

Systém opláštenia budov je zložený z nosných kaziet, minerálnych izolačných dosiek, parofólie a vnútorných uzatváracích lamiel alebo trapézových plechov. Tento typ opláštenia môžeme prispôsobiť konštrukcii z ocele alebo železobetónu horizontálne i vertikálne. Použité plechy sú oceľové- pozinkovanej alebo hliníkovej štruktúry, ošetrené vrchným náterom z polyestru alebo plastu. Súčasťou dodávok je aj výkresová dokumentácia obsahujúca kompletné riešenie, vrátane klampiarskych prvkov a stavebných detailov.

Strešné skladané plášte

Systém skladaných strešných plášťov tvoria nosné trapézové plechy, parozábrana, itźolačné dosky z minerálnej vlny či polystyrénu, separačná vrstva a vrchná hydroizolačná vrstva z PVC alebo TPO fólie či bitúmenových pásov. Hlavnými výhodami je odolnosť voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu. Tento systém umožňuje zastrešiť aj budovy s komplikovanejšími pôdorysmi.